Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


KONTAKT

Dział Egzaminowania - Obsługa Klienta:

tel. (85) 743-26-24 wew. 22
Godz. pracy:
poniedziałek, wtorek - 800 - 1600
środa, czwartek, piątek - 800 - 1700

e-mailnapisz e-mailPsycholog

Strona główna » Egzaminy » Opłaty

OPŁATY ZA EGZAMINY

Szanowni państwo, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w swoim Rozporządzeniu z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów(Dz. U. z 2013 r. poz. 78 z późn. zm.) wprowadził, obowiązujące od dnia 19 stycznia 2013 r., nowe stawki opłat za egzamin państwowy na prawo jazdy.

Przed wyznaczeniem terminu egzaminu należy wnieść odpowiednią opłatę na konto bankowe WORD w Białymstoku: Spółdzielczy Bank Rozwoju 25 8769 0002 0390 1166 2000 0020

Bankowy Punkt Kasowy czynny w godzinach od 800 do 1600 w siedzibie Ośrodka.

Kategorie uprawnień Rodzaj egzaminu
Teoretyczny Praktyczny Razem
AM 30 zł 140 zł 170 zł
A1, A2 lub A 30 zł 180 zł 210 zł
B 30 zł 140 zł 170 zł
B1, C1, D1 lub T 30 zł 170 zł 200 zł
C, D 30 zł 200 zł 230 zł
B+E X 200 zł 200 zł
C1+E, C+E, D1+E lub D+E X 245 zł 245 zł
"pozwolenie" 30 zł 125 zł 155 zł
Uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust.2 ustawy o kierujących X 170 zł 170 zł

 

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

W przypadku gdy osoba egzaminowana wnioskuje o zwrot opłaty wniesionej za egzamin na prawo jazdy, opłatę zwraca się pomniejszoną o 10% (koszty zwrotu opłaty).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów - Dz. U. z 2013r. poz.78 z późn. zm.

 

Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl