Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). Dowiedz się więcej o polityce plików cookies.


PRZEPISY PRAWNE

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku zajmuje się egzaminowaniem osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w oparciu o następujące przepisy prawa:

  • Ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015r., poz. 155).
  • Statutu nadanego uchwałą nr 38/510/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 października 2007r.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2016r. poz. 232)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r., poz. 231).
  • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 poz. 974).
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2016r., poz. 280).
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2013 poz. 951 z późn. zm.)
Dane kontaktowe

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Białymstoku

ul. Wiewiórcza 64
15-532 Białystok
tel. (85) 743-26-24, (85) 743-26-28
fax. wew. 42

napisz e-mail

Ośrodek jest czynny
od poniedziałku do piątku

Sekretariat - godz. pracy: 730 - 1530

Dział Egzaminowania - Obsługa Klienta:

tel. (85) 743-26-24 wew. 22
Godz. pracy:
poniedziałek, wtorek - 800 - 1600
środa, czwartek, piątek - 800 - 1700

Dział Szkoleń:

tel. (85) 743-26-24 wew. 23, 32
Godz. pracy: 730 - 1700

napisz e-mail

Dział Administracyjno-Gospodarczy

tel. (85) 743-26-24 wew. 30, 33
Godz. pracy: 730 - 1530

napisz e-mail

Copyright ® 2008 Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Białymstoku
word@word.bialystok.pl